Türk İsmi Nereden Geliyor?

Türk İsmi Nereden Geliyor?

Türk İsmi Nereden Geliyor?

Çin ve Roma tarihlerinde, Türkler bu isimle anılır. M.S. 3. yüzyılda yaşayan Hun İmparatorluğu halkı arasında, Türk adında kalabalık ve güçlü bir boy vardı. Bu boy, iktidarı ele geçirip Göktürk Devleti’ni kurunca, aynı dili konuşan bütün topluluklara Türk adı verilmiş; Arap, Fars ve Bizanslılarca da böyle anılmıştır.  Nitekim Moğollar da, kavmi arasında en güçlü ve kalabalık bir topluluk iken, iktidarı ele geçirmesi sebebiyle bütün bir ırka adını vermiştir.