Torku ismi nereden geliyor?

Torku ismi nereden geliyor?

Torku ismi nereden geliyor?

Son yıllarda ülkemizin öne çıkan markalarından olan Torku ismi Öz Türkçe bir sözcüktür.

İlk Türkçe sözlük olan Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânü Lugati't-Türk adlı eserinden ve Türk-İslami devir eserlerinde Torku sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Torku ismi Divan-ı Lügati’t Türk’te ipek gibi saf, temiz, sağlam, ipeksi diye tarif edilmektedir.