Silvan ilçesinin ismi nereden geliyor?

Silvan ilçesinin ismi nereden geliyor?

Silvan ilçesinin ismi nereden gelir?

Diyarbakır iline bağlı olan Silvan ilçesi, Diyarbakır şehir merkezine 82 km uzaklıktadır. Silvan ilçesinin batısında Diyarbakır merkez ve Hazro ; kuzeyinde Lice ve Kulp ilçeleri ; doğusunda Batman ili, güneyinde Bismil ilçesi bulunmaktadır.

Silvan'ın bilinen ilk adı Mortyropolis'tir. Silvanlı Piskopos Mar Marutha (Marusa) IV. yy sonu V. yy başlarında Bizans İmparatoru ile İran Hükümdarı Yezdigint'ten aldığı izin ile Hristiyan din şehitlerinin kemiklerini toplayarak buraya gelmiş ve bir şehir kurarak buraya "Şehitler Şehri" anlamına gelen Mortyropolis adını vermiştir. Bölge daha sonra İslam kaynaklarına göre Meyyafarkin, Mafarkin, Farkin adlarıyla anılmıştır. Mipherket, Muhargin, Farkin, Sliv ve Sıliva adları ile de anılan Silvan ilçesi Sıliva isminin dönüşmesi ile bugünkü ismini almıştır. Silvan, 1873 yılında ilçe merkezi olarak Diyarbakır’a bağlanan en büyük ilçelerden biri olmuştur.