Rize İsmi Nereden Geliyor?

Rize İsmi Nereden Geliyor?

Rize İsmi Nereden Geliyor?

Kafkas bir kelime olduğu düşünülen Rize ismi , Pontus krallığı döneminde Sannika, daha sonra ise Lazistan olarak kullanıldı. Bir söylentiye göre ise şehrin ismi Rhizios'tan gelmektedir. Yörede bol pirinç yetiştirilmesinden dolayı kentin yakınından geçen çaya, Yunanca pirinç anlamına gelen "Rhizios" denmiş. Diğer bir söylentide de, söz konusu çay Rumca da "dağ eteği" anlamına gelen "Rhiza" diye anılmakta, kent de adını buradan almaktadır. Bir başka söylentide ise Rize'nin , Lazca "insanların ve askerlerin toplandığı yer" anlamına gelen "Rhizalion" kelimesinden türediği görüşü savunulmaktadır.