Kenya İsmi Nereden Geliyor?

Kenya İsmi Nereden Geliyor?

Kenya İsmi Nereden Geliyor?

Kenya adının kökeni Kambas dilindeki 'kima ja kegnia' ifadesidir ve 'beyaz dağ' demektir. Burada kastedilen, tepesi kardan dolayı her zaman beyaz olan, bu ülkede bulunan ve Afrika’nın en yüksek dağı olan (5895 m) Klimanjaro Dağı’dır, elbette. Görüldüğü gibi Kenya ve Lübnan, aynı anlamdadır; sadece biri tekil iken, biri çoğuldur. Kenya, Kambas dilinde 'beyaz dağ' demekken, Lübnan İbranicede 'beyaz dağlar' anlamındadır.