Gaziemir ilçesinin ismi nereden geliyor?

Gaziemir ilçesinin ismi nereden geliyor?

Gaziemir ilçesinin ismi nereden geliyor?

Günümüzde Seydiköy’ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey’in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir’de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoğlu Gazi Umur Bey’e izafeten verilmiş olan bir isimdir. “Gazi Umur” ismi zaman içerisinde Gaziemir ismine dönüşmüştür.