Diyarbakır İsmi Nereden Geliyor?

Diyarbakır İsmi Nereden Geliyor?

Diyarbakır İsmi Nereden Geliyor?

Asur kaynaklarına göre Diyarbakır’ın en eski ismi Amid olarak geçmektedir. Arabistan’dan göç ederek gelen ve Dicle civarına yerleşen Bekr kabilesinin buraya yerleşmesinden sonra bölgeye Bekrlerin Diyârı” anlamına gelen  Diyâr-ı Bekr ismi verildi. Zamanla bu isim Diyarbekir olarak söylendi. 1937 senesinde Bakanlar Kurulu karârıyla Diyarbakır olarak değiştirildi.