Çankırı İsmi Nereden Geliyor?

Çankırı İsmi Nereden Geliyor?

Çankırı İsmi Nereden Geliyor?

Çankırının ismi Gangra kale­sinin adından türemiştir. Ga­lat dilinde keçi anlamına geldiği için, şehrin adının da keçisi bol yer anlamında olduğu söylenir. Bu ad Türk egemenliği sırasında uzun süre Kangırı şeklinde kullanılmıştır.

Osmanlı dönemin sonlarına kadar resmi yazılış biçimi olarak kalmış, Cumhuriyet’ten sonra, öteden beri halk arasında kullanılan Çankırı adı 9 Nisan 1925’te Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nce resmen kabul edilmiştir.