Burdur İsmi Nereden Geliyor?

Burdur İsmi Nereden Geliyor?

Burdur İsmi Nereden Geliyor?

Burdur ismi hakkında çok fazla rivayetler ve efsaneler vardır. Selçuklular zamanında gerçekleşen olayların gerçekliği gerçeklik payının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Sizler için birkaçını paylaşıyoruz.

Eski Yunan Mitolojisinde kahraman Ulis Yunanistan’dan kovulur. Geceleri kutup yıldızına bakarak, kuzeye doğru ilerler. Karşısına bir göl çıkar ve o sırada gaipten bir sese ona Rumca ve eski Latince “Ezostas! (Burada dur!)” diye seslenir. Ulis burada durur ve burayı yurt tutar. Bu yerleşkenin adı o zaman “Ezostas” olarak kullanılır.Bölgeyi ele geçiren Selçuklular anlamını sorduklarında Burada dur anlamına geldiğini öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen aşiretleri “Burada dur” kelimesini zamanla “Burdur” olarak telaffuz etmeye başlarlar ve bu kelime şehrin yeni ismi olur. 

Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulduklarında, bölgenin güzelliği karşısında “Cennet buradadır” demişler ve “buradadır” sözü zamanla halk arasında “Burdur” haline dönüşmüştür. 

Rivayete göre Selçuklular, Anadolu’yu ele geçirip Konya’yı başkent yaptıkları sırada, Selçuklu Sultanı bir düş görür. Düşünde atalarından biri ona; “Er geç bu toprakların tümü senindir. Yarından tezi yok, atını güneybatıya sür. Biz sana dur deyinceye kadar ilerle!” der. Sultan atına atlar, yollara düşer. Pek çok yeri ele geçirir. Bir gün ilerlerken “Burada dur” diye bir ses duyar. Düşünü hatırlayarak durur. Durduğu yerde bir kasaba kurulur. Adı da “Burada dur” dan esinlenerek “Burdur” olur. 

Burdur kelimesinin “Bordür” den geldiği söylenir ki, bor bir nevi tarf ve topraktan müteşekkil bir saha olması itibariyle, civardaki Uluborlu ve Keçiborlu taraflarındaki halk Burdur ve civarını kastederek “orası da bordur” yani “buralar gibidir” şeklinde bir ifade kullanmışlardır. Bu söyleyiş zamanla “Burdur” şekline dönüşmüştür.