Britanya - İngiltere İsmi Nereden Geliyor?

Britanya - İngiltere İsmi Nereden Geliyor?

Britanya - İngiltere İsmi Nereden Geliyor?

Avrupa’nın en büyük adası olan 'Britanya'’nın 18. yy’dan beri ismi böyledir. Ancak bu isim, çok eskilerden beri kullanılır. Galliler ve Romalılar, Kelt halkının yaşadığı bu adaya 'Britanni' diyorlardı. Bu isim, Keltçe’de 'karışık renkli' anlamına gelen 'brith' sözcüğünden türemedir. Öteden beri buranın halkı, bir gelenek olarak vücûdlarını boyayıp karışık renkli yapıyorlardı. Dünyada yanlış kullanılan bir deyim de, bu ülkeye / devlete 'İngiltere' denmesidir. Gerçek şudur ki, bugün dünya üzerinde 'İngiltere' diye bir ülke veya devlet yoktur. Ülkenin adı 'Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda' olup, uluslararası trafik remzi 'GB'’dir. İngiltere, bu ülkenin dört parçasından (diğerleri Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) biridir sadece.