Bitlis İsmi Nereden Geliyor?

Bitlis İsmi Nereden Geliyor?

Bitlis İsmi Nereden Geliyor?

Şerefname’nin Yazarı Şeref Han, Kâmus-ul Alem’in yazarı Şemsettin Sami, Zinnet-Ül Kulub’un yazarı Kavzinli Hamdullah Meftuni, Rum ve Acem tarihçilerinden Maksidi şehrin isminin Bitlis kalesini yapan, İskender’in komutanlarından Bedlis’ten geldiğini söylemekteler. Şemsettin Sami Bedlis kelimesi manasının “Havası ve suyu güzel olan yerin adı” olduğunu belirtmektedir.

Tarihte Asur dilinde Bit kelimesi yurt, Bet kelimesi kale manasında kullanılmış, Bit-Liz demek Liz’in Yurdu, Bet-Lis demek ise Liz’in Kalesi manasına gelmektir.

Şehrin bugünkü ismi Makedonya Kralı II. Filibe’nin oğlu Büyük İskender’in Bedlis ismindeki komutanından gelmektedir.