Bhutan İsmi Nereden Geliyor?

Bhutan İsmi Nereden Geliyor?

Bhutan İsmi Nereden Geliyor?

'Bhutan', eski Hind Sanskrit dilindeki 'Bhotia' (Tibet) ve 'anta' (son) sözcüklerinden oluşma bir isimdir ve 'Tibet’in sonu' (Tibet ülkesinin bittiği yer) anlamına gelmektedir. Bhutanlılar, 9. yy’da Tibet’ten buraya gelmişlerdir. 'Bod', Tibet İmparatorluğu’nun çok eski bir adıdır. Bhutan’ın bugünkü orijinal adı olan 'Druk - Yul' ise kendi dillerinde 'canavarlar ülkesi' demektir. Nitekim kırmızı – turuncu’lu Bhutan (Druk – Yul) bayrağının üzerinde de canavar resmi vardır.