Beşiktaş Kulubünün İsmi Nereden Geliyor?

Beşiktaş Kulubünün İsmi Nereden Geliyor?

Beşiktaş Kulubünün İsmi Nereden Geliyor?

Beşiktaş ilçesinin ismiyle alakalı birkaç farklı rivayetler vardır.

Bir rivayette Evliya Çelebi'ye Kudüs'ten gelen bir kiliseye yerleştirilen ve Hz. İsa'nın yıkandığı beşik biçimli taş tekneden geldiği yönündedir. Diğer rivayette ise Barbaros'un gemilerini bağlamak için bu sahile beş tane direk dikmesinden Beş-Taş adını alıp sonra Beşiktaş olarak değiştirildiğidir.