Anadolu ismi nereden geliyor?

Anadolu ismi nereden geliyor?

Bazı kaynaklarda yine Yunanlıların ANATOLİA veya ANATOLE diye isimlendirdikleri belirtilmektedir. Osmanlının bölgeye hakim olmasından sonra belirli bir süre daha bu isimle anılmıştır bölge.  İlk Osmanlı tarihçilerinden Aşık paşazade Anadolu ismini ANOTOLİ olarak yazmıştır. Evliya Çelebi´nin Seyahatnamesinde de Anadolu ismin ANATOLİA olarak yazılmaktadır. Türkçe diline ise yine Osmanlı zamanında ANADOLU olarak geçmiştir.