Amerika Kıtası İsmi Nereden Geliyor?

Amerika Kıtası İsmi Nereden Geliyor?

Amerika Kıtası İsmi Nereden Geliyor?

Bilinen hikâyeye göre Amerika kıtasını Chris-topher Columbus (Kristof Kolomb) keşfetmiştir ama onun yeni bir kıta olduğunun farkına varamamıştır. Daha sonraki seferlere haritacı olarak katılan America Vespuci’nin yeni kıta hakkın-daki izlenimlerini okuyan Alman harita profesörü Martin Waldseemüller yayınladığı dünya haritasında yeni kıtanın (Güney Amerika) üzerine “America” yazdığı için kıtanın ismi bu şekilde anılmaya başlanmıştır. Kıtanın isminin Maya dilinde “rüzgâr ülkesi” anlamına gelen “Amerrique”deıı, ya da Kuzey Amerika kıyılarını keşfeden John Cabot’un tüm seyir masraflarını karşılayan Richard Ameryk’den geldiği şeklinde veya benzeri daha bir çok teori var ama hiçbiri Vespuci’nin ön ismi kadar geniş kabul görmüş değil.