Amasya İsmi Nereden Geliyor?

Amasya İsmi Nereden Geliyor?

Amasya İsmi Nereden Geliyor?

Amasya’nın Mitridates Krallığı Dönemi'ndeki adı “Amasseia” dır. Şehir sikkelerinin üzerinde AMASSEİA ibaresi olduğu  açıkça görülmektedir. Ayrıca coğrafyacı Strabon’da Amasya için Amaseia sözcüğünü kullanmaktadır.

Roma döneminde Amaseia adı çok benzer bir şekilde AMACIAC (Amasia) olarak kullanılmıştır. Roma döneminde şehir sikkelerinde AMACIAC adını görmekteyiz.

Bizans Devri'nde de Amasia adının değişmeden devam ettiği bilinmektedir.
Danişmendliler zamanında ise şehrin adı bazen Amasiyye olarak anılmıştır.

Selçuklu, İlhanlı, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Amasya adı herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.