Adana ismi nereden geliyor?

Adana ismi nereden geliyor?

Tarihi ilk çağlara uzanan Adana'nın Seyhan Nehri kıyısına kurulduğu tahmin edilmektedir.

Hititlerin Kava Kitabelerinde Adana'ya ait yazılı kayıtlara rastlanmıştır. Bu yazıtlarda Adana ve çevresinden Uru Adania olarak bahsedilmektedir. Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs’ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler, Adanus adını kendi kurduğu yerleşim yerine vermiştir. Seyhan Nehri de Sarus adını almıştır.

Hitit etkisinde kalan Fenikeliler, tarım ve bitki tanrılarının ismi olan Adonis’i bereketli topraklarından dolayı Adana’ya isim olarak vermiştir.