Kategori : ŞEHİRLER TÜRKİYE

Ankara İsmi Nereden Geliyor?

İlkçağda Hititlerin Orta Anadolu’da kurdukları “Ankuwa” şehrinin şimdiki Ankara şehrinin yerinde kurulmuş olabileceği düşünülmektedir....

Devamını Oku

İstanbul  İsmi Nereden Geliyor?

İstanbul tarihte farklı isimlere sahip olmuştur. MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından Bizantion ismi verilmiştir.

Devamını Oku

Düzce İsmi Nereden Geliyor?

Osman Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey, Düzce ve çevresini Osmanlı topraklarına katma emrini aldı. Bunun üzerine 1321-1323 yılları...

Devamını Oku

Osmaniye İsmi Nereden Geliyor?

Osmaniye'yi fırka-i İslahiye kurmuştur.

Devamını Oku

Kilis İsmi Nereden Geliyor?

İlk kez bir Asuri tabletinde, Ki-li-zi adında bir yerden söz edilmesine göre, Kilis'in Asurlular döneminden beri var olan olduğu anlaşılıyor....

Devamını Oku

Karabük İsmi Nereden Geliyor?

Karabük adını, üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. “Kara” ve “Bük” sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının...

Devamını Oku

Yalova İsmi Nereden Geliyor?

15. ve 16.yy. tarihçileri bu bölge için Yalakova adını kullanmışlardır. Bölgeye Yalakabad da denmiştir. 

Devamını Oku

Iğdır İsmi Nereden Geliyor?

Iğdır ilimiz ismi Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp'in en büyük oğlu olan "Iğdır Beğ" den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu...

Devamını Oku

Ardahan İsmi Nereden Geliyor?

Ardahan isminin kökeni Gürcücedir. Ardahan adı Gürcüce Ardana’dan gelmektedir. Ardahan, ilin coğrafi yapısı ve tarihi geçmişinden...

Devamını Oku

Bartın İsmi Nereden Geliyor?

“PARTHENİA” dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı “PARTHENİOS” dur. Bartın ırmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde,Tanrıların...

Devamını Oku

Şırnak İsmi Nereden Geliyor?

Şırnak ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Şırnak ili Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı 'Seyahatname' ve tarihi...

Devamını Oku

Batman İsmi Nereden Geliyor?

Batman isminin nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bir görüşe göre bugünkü Batman Çayının adı 1950'li yılların...

Devamını Oku

Kırıkkale İsmi Nereden Geliyor?

Kırıkkale’nin bugünkü yerinde Cumhuriyetin ilk yıllarında Kırıkköy ile Kale bulunuyordu. Kale ile köyün zamanla birleşmesinden sonra...

Devamını Oku

Karaman İsmi Nereden Geliyor?

Bizanslılar zamanında bu bölgedeki şehre Larenda ismi verilmiştir. Selçuklular bölgeyi ele geçirince şehrin ismi Larende olmuştur....

Devamını Oku

Bayburt İsmi Nereden Geliyor?

Bayburt ismi, tarihi kaynaklardan şu isimlerle bilinmektedir. Beşinci asır kayıtlarında "Bayberd" olarak Doğu Roma İmparatorluğu zamanında...

Devamını Oku

Aksaray Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Aksaray ilimizin isminin ilk olarak eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos) olduğu sanılmaktadır. M.Ö. Kral Kiakki döneminde...

Devamını Oku